Izjava o zaštiti privatnosti

U ime internet on-line prodavnice NINIA d.o.o., obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u NINIA d.o.o. (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti, a kontrolu zaštite podataka vrši lice imenovano lice u kompaniji d.o.o. (rukovalac/obrađivač podataka) u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Kontakt mail za zaštitu podataka lzzp@ninia.rs