*Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket da li ima vidnih fizičkih oštećenja.Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja paket ne bi trebalo da preuzmete.U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 060/0703393  ili nam pošaljite e-mail na reklamacije@ninia.rs sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju, a najkasnije u  roku od najviše 7 dana.

*Ako je prilikom prijema isporuke i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj, molimo Vas da nas, u što kraćem roku od trenutka prijema pošiljke obavestite putem reklamacionog lista (preuzmite)pozovite telefonom na broj 060/0703393,  ili nam pošaljite e-mail na reklamacije@ninia.rs sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

*Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave nesaobraznosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan Pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice (preuzmite). Robu zajedno sa obrascem Zahteva za reklamaciju (preuzmite) treba da pošaljete na adresu NINIA DOO, Beograd, Karpoševa 77, 11030 Beograd.

Prodavac je u obavezi da Vam uruči robu koja je saobrazna sa robom na sajtu internet prodavnice, bez  oštećenja i mana, a po ceni koja je istaknuta na stranici internet prodavnice, uvećan za cenu isporuke. Takođe proizvod mora biti u veličini koja odgovara merama iskazanim u skali veličina i na osnovu koje kupac određuje veličinu za kupovinu.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 88/2021) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.ninia.rs smatra prodajom na daljinu.

Kupac može odustati od prodaje u roku od 14 dana.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni i neoštećeni.

 

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14  dana od dana prijema porudžbine, proizvod se više ne može vratiti, osim u slučaju oštećenja za koje kupac nije odgovoran.

Ako se nesaobraznost porizvoda  pojavi u roku od šest meseci od dana prijema pošiljke ,potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko za tim postoji potreba, ispravnost će se utvrditi preko Instituta za kontrolu kvaliteta CIS Institut, Beograd.

U slučaju sumnje da je proizvod korišćen, artikla će biti dat na pregled CIS Institutu. Amortizacija iznosi 50% 

Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan.

Ukoliko se  utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Ukoliko se u zakonskom roku vraća neoštećen i nekorišćen proizvod, cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan, a najkasnije u roku od 14 dana.

Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dokaz da je kupac poslao robu trgovcu .

Naša internet prodavnica je dužna da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio prilikom poručivanja, a najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema izjave o odustanku.

Rok za povraćaj novca i utvrđivanje verodostojnosti onoga što je kupac naveo prilikom vraćanja robe je 7 dana od prijema robe. 

Za proizvode koji se izrađuju PO POSEBNOJ ŽELJI KUPCA, a to su proizvodi koji pripadaju prethodnim kolekcijama i kojih nema više na stanju, kao i proizvodi koji se izrađuju po merama kupca NE POSTOJI MOGUĆNOST ZAMENE ILI POVRAĆAJA.

POSTUPAK REKLAMACIJE

Obaveštenje o odustanku od kupovine od stane kupca podnosi se putem:

E-mail reklamacije@ninia.rs ili office@ninia.rs

putem obrasca za reklamacije (preuzmite)

ili usmeno putem telefona +381600703393

Za sve dodatne informacije obratite nam se na office@ninia.rs

VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

U slučaju odbijanja reklamacije, trgovac će obavestiti potrošača o mogućnosti rešavanja spora vansudskim utem, a na osnovu člana 151. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača, u kom je trgovac dužan da učestvuje.